google nest hello doorbell 香港水貨簡易安裝

香港人使用智能家居日趨普及,相信好多人都會喺屋企安裝智能門鈴來加強安防監控。早前有外國 youtuber 就智能門鈴系統做過比拼測試,結果以 Google Nest Hello video doorbell 為最佳效能。雖然 Nest Hello表現最好,但係佢喺香港銷售量就唔理想,原因係 Nest Hello 本身要用接駁 wired 使用,安裝方法較為複雜;其次係現時香港只得水貨買到,所以令好多消費者都卻步。今次請來科技達人石先生教大家如何簡易安裝 Nest Hello。

Facebook Comments
分享內容

相關內容