iPhone 11 系列碳纖防撞手機殼,Rhino Shield 香港正式推出

碳纖款其實都有左好多年,但真係咁多年都咁順眼。

Rhino Shield 犀牛盾香港今日宣佈正式於推出供 iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro MAX 使用的 Rhino Shield SOLIDSUIT 手機保護殼「碳纖」款式,並於 Rhino Shield 香港旗艦店正式上架發售。

Rhino Shield SOLIDSUIT 手機保護殼採用 獨家研發材料 ShockSpread 製作而成,其堅韌材料亦超越軍規標準,加上具有特別的設計,增高邊緣包覆每個落摔邊角,可以吸收高達 3.5 公尺跌落的衝擊,同時為手機提供全方位的保護。實測可以看看上面的影片,從樓梯至磚地面都沒有問題,持續拍攝,看起來實際讓人放心不少。

另外,Rhino Shield SOLIDSUIT 手機保護殼僅 3 毫米薄,而重量即輕達僅 30 克,搭配 iPHone 11 系列亦不會為用家帶來負擔,此外手機殼上的開孔位也加大了,以適用更多週邊連接。

現時 Rhino Shield SOLIDSUIT 手機保護殼 Apple iPhone 11 系列,分別推出 iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro MAX 三個系列,大家有興趣的話,可以到網店查詢。

Rhino Shield SOLIDSUIT 手機保護殼 – iPhone 11
Rhino Shield SOLIDSUIT 手機保護殼 – iPhone 11 Pro
Rhino Shield SOLIDSUIT 手機保護殼 – iPhone 11 Pro MAX
售價:HK$258

查詢:Rhino Shield 香港旗艦店

Facebook Comments
分享內容

相關內容